Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.18
ze dne 10.05.2010

k volnému bytu o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1161 ve Vondroušově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1161 ve Vondroušově ulici

II. SCHVALUJE
návrh MK na pronájem bytu žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za větší byt v domě určeném k odprodeji paní XY, Žufanova 1093 (4 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF