Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.38
ze dne 24.02.2010

k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk v 11. podlaží domu čp. 1233 v Galandově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu č. XY o vel. 2+kk v 11. podlaží domu čp. 1233 v Galandově ulici

II. SCHVALUJE
návrh MK na pronájem bytu č. XY o vel. 2+kk v 11. podlaží domu čp. 1233 v Galandově ulici žadatelům z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za menší byt paní a panu XY, Žufanova 1093 (4 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu č. XY o vel. 3+kk v 1. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, jehož jsou nájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.

III. SCHVALUJE
pronájem bytu č. XY o vel. 3+kk v 1. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici po uvolnění žadatelce o výměnu služebního bytu za větší paní XY, Žufanova 1093 (5 osob) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu č. XY o vel. 2+kk v 8. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy ke služebnímu bytu, tj. na dobu určitou do 9. 3. 2011 s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy a bude v zaměstnaneckém poměru u Úřadu m. č. Praha 17, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyny k navázání nájemních smluv

Tisk Export článku do PDF