Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.9
ze dne 14.09.2009

k volbě soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na zvolení paní XY, nar. XY, bytem Makovského 1148/XY, Praha 6 – Řepy, soudcem přísedícím

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
jmenovat paní XY soudcem přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 6

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky předložit tento materiál na jednání ZMČ Praha 17 dne 23. 9. 2009

Tisk Export článku do PDF