Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.26
ze dne 02.06.2010

k uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, pozemky p. č. 1496/6, 1496/5, 2200, 2201, 2203, 2204, 1293/948

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost IDS a. s., který dle plné moci zastupuje Dopravní podnik hl. m. Prahy o budoucí smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene na akci Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská, k. ú. Řepy, které spočívá v právu provozovat na pozemku parc. č. 1496/6 odvodnění TT a výhybek, automatické zavlažování zatravnění, trolejové vedení, definitivní dopravní značení, na pozemku parc. č. 1496/5 definitivní dopravní značení, na pozemku parc. č. 2200  trolejové vedení, na pozemku parc. č. 2201 trolejové vedení, na pozemku parc. č. 2203 tramvajovou zastávku a trolejové vedení, na pozemku parc. č. 2204 trolejové vedení a definitivní dopravní značení, na pozemku parc. č. 2224 definitivní dopravní značení a na pozemku parc. č. 1293/948 definitivní dopravní značení.

II. SCHVALUJE
uzavření smlouvy o budoucí bezúplatné smlouvě o zřízení věcného břemene na akci Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská, k. ú. Řepy, které spočívá v právu provozovat na pozemku parc. č. 1496/6 odvodnění TT a výhybek, automatické zavlažování zatravnění, trolejové vedení, definitivní dopravní značení, na pozemku parc. č. 1496/5 definitivní dopravní značení, na pozemku parc. č. 2200 trolejové vedení, na pozemku parc. č. 2201 trolejové vedení, na pozemku parc. č. 2203 tramvajovou zastávku a trolejové vedení, na pozemku parc. č. 2204 trolejové vedení a definitivní dopravní značení, na pozemku parc. č. 2224 definitivní dopravní značení a na pozemku parc. č. 1293/948 definitivní dopravní značení.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM uzavřít smlouvu o budoucí bezúplatné smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 1496/5, 1496/6, 2200, 2201, 2203, 2204, 2224, 1293/948.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Tisk Export článku do PDF