Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.34
ze dne 10.10.2011

k údržbě střechy č. p. 439 ul. Ke kulturnímu domu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
záměr provést na stavbě č. p. 439 ul. Ke kulturnímu domu níže uvedené údržbové práce:
a) opravu nadstřešní části zdiva neužívaných komínů (vč. oplechování)
b) odstranění nadstřešní části zdiva neužívaných komínů (vč. zakrytí jeho prostupů střechou)
c) opravu střešní krytiny
d) nový nátěr plechové krytiny (vyjma horní sedlové střechy)

II. SCHVALUJE
záměr provést na stavbě č. p. 439 ul. Ke kulturnímu domu níže uvedené údržbové práce:
a) opravu nadstřešní části zdiva komínů (vč. oplechování)
b) odstranění nadstřešní části zdiva komínů (vč. zakrytí jeho prostupů střechou)
c) opravu střešní krytiny
d) nový nátěr plechové krytiny (vyjma horní sedlové střechy) včetně žlabů

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajištění vypsání výzvy na zakázku malého rozsahu na výše uvedené práce a předložení výsledku výběrového řízení ke schválení RMČ

Tisk Export článku do PDF