Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.1
ze dne 24.02.2010

k tvorbě a čerpání sociálního fondu rok 2010

Rada MČ

I. PROJEDNALA
tvorbu a čerpání sociálního fondu pro rok 2010.

II. SCHVALUJE
tvorbu a čerpání sociálního fondu pro rok 2010.

Tisk Export článku do PDF