Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.2
ze dne 25.08.2010

k tisku brožury Programové prohlášení rady

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky dodavatele na zajištění tisku brožury Programové prohlášení rady

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy: TYPOGRAF, s. r. o., Mánesova 62, 120 00 Praha 2, IČ 26727129, DIČ 26727129
Cena za zpracování: 45 100, - bez DPH, 54 120, - Kč s DPH
Financování bude zajištěno čerpáním z rezervy - §6409

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky zajistit objednání tisku materiálu, ek. odboru zajistit financování

Tisk Export článku do PDF