Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.8
ze dne 25.05.2011

k souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 1411/26, k. ú. Řepy, se změnou stavby dočasné na stavbu trvalou

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Jaromíra Vejvody, 156 00 Praha 5 Zbraslav, o souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1411/26 se změnou stavby veřejného vodovodu DN 100 z LT o délce 71,37 m, jako stavby dočasné na stavbu trvalou. Správa dotčeného pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha v k. ú. Řepy.

II. SOUHLASÍ
se změnou stavby veřejného vodovodu DN 100 z LT o délce 71,37 m ze stavby dočasné na stavbu trvalou. Správa dotčeného  pozemku parc. č. 1411/26 je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha v k. ú. Řepy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF