Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 97.26
ze dne 08.09.2010

k souhlasu s použitím loga MČ Praha 17

Rada MČ

I. SCHVALUJE
použití předloženého loga pro potřeby Městské části Praha 17

Tisk Export článku do PDF