Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.9
ze dne 03.08.2011

k rekonstrukci fotbalového hřiště

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost TJ Sokola Řepy o dofinancování akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště“. MŠMT doporučilo akci k realizaci a schválilo dotaci ve výši 4 000 000, - Kč .

II. SOUHLASÍ
s dofinancováním akce nad částku dotace 4 000 000, -  Kč a uzavřením smlouvy o dofinancování z rozpočtu M. č. Praha 17. Požaduje předložit částku ke schválení po výběru zhotovitele.

III. UKLÁDÁ
starostce podpis smlouvy, OÚRI informovat žadatele

Tisk Export článku do PDF