Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.5
ze dne 28.04.2010

k pronájmu nebytových prostor školskému subjektu v budově Základní školy Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
výsledek výběrového řízení na „Pronájem nebytových prostor školskému subjektu v budově Základní školy Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha 6 – Řepy“

II. SOUHLASÍ
s podpisem smlouvy o pronájmu s Osmiletým gymnáziem Buďánka, o. p. s., IČO 25058843, Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, starostce podpis smlouvy o pronájmu

Tisk Export článku do PDF