Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.58
ze dne 07.12.2009

k programu jednání ZMČ dne 16. 12. 2009

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh programu 24. zasedání ZMČ Praha 17

II. SCHVALUJE
navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF