Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 85.33
ze dne 22.03.2010

k prodloužení termínu splatnosti kupní ceny – Vondroušova 1154 - 1160, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodloužení termínu splatnosti kupní ceny domu (bytové jednotky) Vondroušova 1154 - 1160 způsobeného zpětvzetím návrhu na vklad ze dne 25. 2. 2010

II. SOUHLASÍ
s prodloužením termínu splatnosti kupní ceny domu (bytové jednotky) formou dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě Vondroušova 1154 – 1160 do 60 – ti dnů po zápisu prohlášení vlastníka do Katastru nemovitostí.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF