Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.14
ze dne 28.04.2010

k prodeji bytového domu čp. XY s pozemkem parc. č. XY u komunikace Karlovarská v k. ú. Řepy, druhé kolo výběrového řízení

Rada MČ

I. PROJEDNALA
výsledek 2. kola výběrového řízení na prodej bytového domu čp. XY s pozemkem parc. č. XY.  Správa nemovitostí je svěřena MČ Praha 17, vše v k. ú. Řepy. Nemovitosti pozemek a bytový dům s 5 bj. jsou umístěny u komunikace Karlovarská, pozemek je celý veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Byt v 1. nadzemním podlaží je obýván nájemnicí paní XY.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej bytového domu čp. XY s pozemkem parc. č. XY a nájemnicí vše v k. ú. Řepy,  společnosti NEST.HB spol. s. r. o., se sídlem Žižkova 65, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené jednatelem panem Mgr. Radkem Novákem, která podala ve 2. kole výběrového řízení nejvyšší nabídku.

III. SCHVALUJE
ukončit nájemní smlouvu na část nebytového prostoru na pozemku parc. č. XY v k. ú. Řepy pronajímaný jako garáž s paní XY.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

V. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu kupní smlouvy a výpovědi z nájmu.

Tisk Export článku do PDF