Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.6
ze dne 14.04.2010

k připomínkování návrhu nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění nařízení č. 9/2007 Sb. hl. m. Prahy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ 
znění návrhu doplnění následujícího nařízení - návrh doplnění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění nařízení č. 9/2007 Sb. hl. m. Prahy.

II. NEMÁ PŘIPOMÍNKY
k navrhovanému doplnění nařízení uvedených v bodě 1. tohoto usnesení.

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF