Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.21
ze dne 14.06.2010

k odstranění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 594, v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
odstranění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 594, v k. ú. Řepy

II. SCHVALUJE
odstranění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 594, v k. ú. Řepy, z důvodu dalšího využití pozemku

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF