Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 94.9
ze dne 27.07.2010

k návrhu rozpočtu investičních akcí na rok 2011 a rozpočtového výhledu do roku 2015

Rada MČ

I. PROJEDNALA
plány investičních akcí na roky 2011 až 2015, které předložily příslušné odbory - viz. tabulky č. 1 - 3

II. SCHVALUJE
- plány investičních akcí na roky 2011 až 2015, které předložily příslušné odbory – viz. tabulky č. 1 - 3
- investiční akce, na které bude městská část uplatňovat nárok na investiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2011 a na další roky - viz. tabulka č. 4

III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru postupovat dle bodu II/2 tohoto usnesení a zapracovat požadavky na dotace z rozpočtu hl. m. Prahy do modulu PRO - GINIS a předat na odbor rozpočtu MHMP nejpozději do 6. 8. 2010

Tisk Export článku do PDF