Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.41
ze dne 24.02.2010

k návrhu OPTIMISU spol. s. r. o. na provedení mimořádného odečtu a rozpočtu spotřeby tepla a vody v bytových a nebytových prostorách v majetku MČ

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OPTIMIS spol. s. r. o. na provedení mimořádného odečtu a rozpočtu spotřeby tepla a vody v bytových a nebytových prostorách v majetku MČ, v ceně cca 500 tis. Kč

II. SCHVALUJE
provedení mimořádného odečtu a rozpočtu spotřeby tepla a vody v bytových a nebytových prostorách v majetku MČ, v ceně cca 500 tis. Kč, z důvodu přechodu na výhodnější vyúčtování v intervalu kalendářních roků

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF