Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.8
ze dne 28.04.2010

k návrhu OPTIMIS spol. s. r. o. na osazení průtokových ohřívačů vody v objektu KS Průhon, Socháňova 1220

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OPTIMIS spol. s. r. o. na osazení průtokových ohřívačů vody v objektu KS Průhon

II. SCHVALUJE
osazení 6 ks průtokových ohřívačů užitkové vody, v celkové ceně cca 66.000, - Kč (vč. DPH), z důvodu zajištění dodávky teplé užitkové vody v objektu KS Průhon

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF