Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.41
ze dne 29.08.2012

k nákupu vybavení kulturního domu „Fíčko“

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
informaci o stavu rekonstrukce kulturního domu

II. POVĚŘUJE
firmu Optimis realizaci poptávky a následného nákupu 100 ks židlí a 8 ks stolů s tím, že celkový náklad nepřekročí 160 000 Kč bez DPH

III. UKLÁDÁ
EKN zajistit financování akce

Tisk Export článku do PDF