Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 33.2
ze dne 25.01.2012

k MON

Rada MČ

I. PROJEDNALA
doplnění informace JUDr. Josefa Komárka   

II. NESCHVALUJE
pronájem pozemků parc. č. 565/2 a 565/1 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 Mezinárodní organizaci novinářů, kde do doby dosažení dohody nebo soudního rozhodnutí povoluje vstup provozovateli nemovitosti č.p. 48 na pozemek parc. č. 565/2 a část pozemku parc.č. 565/1 z důvodu údržby

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM pokračovat v ověřování právního stavu budovy na pozemku p. č. 565/2 a jeho uživatele (vlastníka) do konce dubna 2012 a informovat o výsledku RMČ s návrhem na konečné rozhodnutí

IV. ZMOCŇUJE
starostku k udělení plné moci JUDr. M. Řezáčovi, AK Beran - Řezáč - Svobodová - Svoboda, Nad Štolou 18, Praha 7, pro zastupování při případném soudním

Tisk Export článku do PDF