Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.4
ze dne 28.04.2010

k informaci o ředitelském volnu ředitelů základních škol a základní umělecké školy Blatiny ve dnech 28. - 30. 6. 2010

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
vyhlášení ředitelského volna ředitelů základních škol a základní umělecké školy Blatiny ve dnech 28. – 30. 6. 2010

II. UKLÁDÁ
ředitelům škol s touto skutečností seznámit rodiče v dostatečném předstihu

III. UKLÁDÁ
ředitelům základních škol v případě zájmu zajistit provoz školní družiny.

Tisk Export článku do PDF