Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 80.56
ze dne 18.01.2010

k informaci k bodu 26 RMČ č. 79 ze dne 6. 1. 2010 – užívání bytu p. XY a společných prostor domu čp. 1193-4, Vondroušova jinými osobami

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s informací o užívání bytu pana XY v domě čp. 1193-1194, Vondroušova ulice

II. BERE NA VĚDOMÍ
informaci a stanovisko OSOM

Tisk Export článku do PDF