Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.6
ze dne 29.06.2011

k finančnímu příspěvku pro CSZS, Bendova 5, Praha - Řepy – smlouva S 320/2011/OSV mezi MČ Praha 6 a MČ Praha 17

Rada MČ

I. SE SEZNÁMILA
se zněním smlouvy s 320/2011/OSV

II. SCHVALUJE
přijetí finančního příspěvku ve výši 2800 Kč od MČ Praha 6 pro CSZS
Centrum sociálně zdravotních služeb je povinno postupovat v souladu se Smlouvou o převodu správy majetku hl. m. Prahy, podepsanou dne 25. 5. 2011, v souladu s  čl. II, odst. 3.

Tisk Export článku do PDF