Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.26
ze dne 10.05.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1245/XY o vel. 2+kk pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1243 až 1246 v k.ú. Řepy, prodej V. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b.j. č. 1245/XY v ul. Galandova 1245 v k.ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b.j.č. 1245/XY v ul. Galandova 1245 v k.ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona      č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manž. XY, kteří nebyli uvedeni v  příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 24.9 ze dne 16.12.2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Galandova 1243-1246 – prodej V. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF