Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.38
ze dne 10.02.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1286/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1284 – 1290

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost na prodej b. j. 1286/XY, v ul. Španielova čp. 1286 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům, manželům XY, po zaplacení dluhu, poplatků z prodlení a náklady soudního řízení před rozesláním nabídek

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. 1286/XY, v ul. Španielova čp. 1286 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům, manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 24.10 ze dne 16. 12. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Španielova čp. 1284 až 1290 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF