Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.34
ze dne 21.09.2011

k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SM2011/0150 „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SM2011/0150 „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 – Řepy“. Předmětem jsou vícepráce dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. výroba a montáž vrat, vrátek a oplocení.
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy NIKA STAV spol. s r. o., Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6, IČ: 272 33 944. Vícepráce: nabídková cena bez 26 200, - DPH,- Kč, vč. DPH 31 440, - Kč
Financování z rozpočtu MČ Praha 17, z fondu obnovy úpravou rozpočtu

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF