Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 95.28
ze dne 11.08.2010

k Dodatku č. 1 „Oprava vjezdu čp. 1221 ul. Socháňova, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh dodatku č. 1 na realizaci zakázky malého rozsahu „Oprava vjezdu čp. 1221 ul. Socháňova“ realizovaná firmou COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, DIČ: CZ 26177005

II. SOUHLASÍ
s dodatkem víceprací bez DPH 39 970, - Kč, vč. DPH 47 964, - Kč.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis objednávky

Tisk Export článku do PDF