Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.50
ze dne 17.03.2011

k dodatečnému zabezpečení oken nebytových prostor v Makovského 1140 - 1145, 1222 - 1227

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na dodatečné zabezpečení oken nebytových prostor v Makovského 1140 - 1145, 1222 - 1227 a zabezpečení oken sociálního odboru

II. SCHVALUJE
dodatečné zabezpečení oken nebytových prostor v Makovského 1140 - 1145, 1222 - 1227 a zabezpečení oken sociálního odboru bezpečnostní fólií, z prostředků MČ
 
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF