Městská část Praha 17

2. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 10.12.2018

Usnesení

Us ZMČ 000071/2018

Změny rozpočtu k 31. 10. 2018

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 89 - 92.

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF