Městská část Praha 17

2. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 10.12.2018

Usnesení

Us ZMČ 000064/2018

Volba soudkyně přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

návrh na zvolení paní Ireny Filařové Nucové, bytem ul. Španielova 1314/23, 163 00 Praha 17 - Řepy, soudkyní přísedící,

2. volí

paní Irenu Filařovou Nucovou soudkyní přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6,

3. ukládá

kanceláři starostky postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
  postupovat ve smyslu usnesení

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF