Městská část Praha 17

1. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 01.11.2018

Usnesení

Us ZMČ 000057/2018

Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Praha 17

Zastupitelstvo městské části

1. rozhodlo

v souladu se zákonem 131/2000 Sb. o zřízení:

Kontrolního výboru ZMČ Praha 17,

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. stanoví

počet členů Kontrolního výboru na 5,

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. volí

do funkce předsedy Kontrolního výboru Miroslava BARTOŠE.

Usnesení - Schváleno

Tisk Export článku do PDF