Městská část Praha 17

27. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 19.09.2018

Usnesení

Us ZMČ 000046/2018

Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2018

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2018.

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: NEHLASOVALO: 2)

Tisk Export článku do PDF