Městská část Praha 17

25. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 27.06.2018

Usnesení

Us ZMČ 000037/2018

Další postup zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

s návrhem dalšího postupu zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy,

2. schvaluje

návrh dalšího postupu zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy,

3. ukládá

právnímu oddělení KTA a ekonomickému odboru postupovat v souladu s usnesením ZMČ.

Zodpovídá:  Mgr. Daniel Černý, Právník úřadu
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nehlasovalo: 1)

Tisk Export článku do PDF