6. zasedání Komise kultury a vzdělávání

Znak Městské části Praha 17 Dne 21. 10. 2019 se konalo společné zasedání Komise kultury a vzdělávání a Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17.

Účastnili se:

Josef Dirbák
JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Alena Kopejtková
Mgr. Petr Gruber
Bc. Ivana Rousková
Mgr. Olga Ryšavá
Mgr. Miroslav Šoukal

Program:

  1. Výsledky ankety k 2. knihobudce
  2. Plán činnosti komise
  3. Diskuse

Průběh jednání:

Předseda komise, pan Josef Dirbák, seznámil členy obou komisí s dosavadními výsledky korespondenčního jednání, které pomohlo, zároveň s podněty místostarosty Ing. arch. Štěpaře, eliminovat počet návrhů z původních 11 na výsledné 4 návrhy umístění 2. knihobudky na území MČ Praha 17.

Tato čtyři místa byla předložena občanům MČ Praha 17 zároveň s možností navrhnout vlastní místo. Pro hlasování byla zvolena forma ankety v písemné podobě (Řepská 17) nebo elektronické (web) s těmito návrhy:

  1. Španielova ulice – prostor před ZŠ Werichova
  2. Bazovského ulice – prostor vedle polikliniky
  3. Laudova ulice - prostor před ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 10/1024
  4. Ulice U Boroviček – Bílá Hora, prostor vedle bikrosové dráhy a KD Bílá Hora
  5. návrh spoluobčanů

Vyhodnocení výsledků ankety je shrnuto v přiložené tabulce.

Místostarosta Ing. arch. Štěpař konstatoval, že výsledky rámcově odpovídají rozložení obyvatel v městské části.

Po krátké diskusi, ve které byla probrána pozitiva i negativa některých lokalit bylo přikročeno k hlasování o doporučení MČ Praha 17 mezi lokalitami 1. a 2. S plným počtem hlasů zvítězil návrh na umístění 2. knihobudky v Bazovského ulici – prostor vedle polikliniky.

K návrhu na zajištění knihobudky zámkem vystoupil Bc. Martin Roith, realizátor 1. knihobudky, který přítomným vysvětlil, že by tak byla popřena základní myšlenka této služby – umožnění přístupu ke knihám komukoliv a kdykoliv.

Komise doporučuje umístění 2. knihobudky v Bazovského ulici – prostor vedle polikliniky.

Příští zasedání Komise kultury a vzdělávání je plánováno na listopad 2019.

V Praze dne: 22. 10. 2019
Zapsala: Zemanová
Schválil: J. Dirbák
Ověřila: Ivana Rousková

Zápis z šestého jednání komise kultury a vzdělávání, společného s Komisí pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17 konaného dne 21. 10. 2019, soubor typu pdf, (131,11 kB)

Tisk Export článku do PDF