5. zasedání Komise kultury a vzdělávání

Znak_MC.png Proběhlo ve dnech 23. 7. - 10. 8. 2019 a mělo výjimečnou korespondenční podobu, která byla zvolena z důvodu návaznosti na vydání časopisu Řepská sedmnáctka. Podrobnosti najdete v zápise z jednání.

Účastnili se:

Josef Dirbák, JUDr. Věra Havlíčková, Mgr. Alena Kopejtková, Mgr. Petr Gruber, Bc. Ivana Rousková, Mgr. Olga Ryšavá, Mgr. Miroslav Šoukal

Omluveni:

Hosté:

Program:

 1. Možnosti umístění druhé knihobudky v Řepích

Průběh jednání:

Na základě záměru ředitele KC Průhon zaznamenaného na 3. zasedání komise se předseda komise, pan Josef Dirbák, obrátil na členy Komise kultury a vzdělávání s žádostí na projednání návrhu umístění 2. knihobudky na území MČ Praha 17.

Za tímto účelem by měla být vytvořena anketa, ve které by veřejnost sama mohla hlasovat o jejím umístění. Anketa by měla obsahovat zhruba 4 - 5 návrhů s volným polem pro možnost dopsat svůj návrh a bude zveřejněna v zářijovém čísle Řepské 17. Pan předseda vybral několik lokalit, které mohly být doplněny osobním návrhem členů komise.

Zde jsou uvedené návrhy lokalit:

 1. Španielova ulice – prostor u ZUŠ – pozemek je v soukromém vlastnictví – ale vhodná
 2. Španielova ulice – prostor před ZŠ Werichova
 3. Španielova ulice – křižovatka s Bendovou o CSZS – „hodiny“
 4. Bazovského ulice – prostor vedle Polikliniky
 5. Makovského ulice – prostor pod mostem zhruba v místech kde je nyní zmrzlina – až po rekonstrukci
 6. Makovského ulice – prostor vedle autobusových zastávek
 7. Makovského ulice – OC Řepy - prostor od parkoviště a zadního vchodu do marketu Albert – od vstupu do Fitness až po Tankárnu
 8. Makovského ulice – OC Řepy – prostor v patře na úrovni předního východu z marketu Albert do komerční uličky
 9. Makovského ulice – OC Řepy – prostor v patře na úrovni Albert na konci obchodní uličky kolem Cukrárny U Prokůpků. Je tam vzadu také box Mall.cz
 10. Šímova ulice – prostor od Nevanovy ulice směrem k zastávce Hlušičkova
 11. U boroviček – Bílá hora

K návrhům se vyjádřili všichni členové komise a jejich vyjádření byla vyhodnocena.

Místostarosta Michal Štěpař měl k tomuto jednání několik věcných doporučení:

 • veřejnost by měla být oslovena s žádostí o pomoc s vytipováním vhodných lokalit, nikoli s hlasováním o nich
 • posouzení vytipovaných lokalit by mělo proběhnout na bázi odborné, nikoli laické diskuse (tedy v komisích Rady)
 • posouzení a výsledný výběr lokality by provedly na svém společném jednání Komise pro kulturu a vzdělávání a Komise životního prostředí, veřejného prostoru a Smart City
 • doporučoval by upřednostnit místo mimo lokalitu Řepy II, která už „svoji“ knihobudku má u kulturního centra a zapojil/podpořil tak obyvatele i z dalších oblastí naší městské části

Po konzultaci s místostarosty Štěpařem a Markem a po zralé úvaze, že nelze predikovat možnost umístění knihobudky na pozemcích soukromých vlastníků, zvláště pokud se tam chystá rekonstrukce, by bylo vhodné zcela z výsledného návrhu komise vypustit takovéto pozemky.

Pan předseda tedy navrhl finální verzi na základě vyhodnocení členů komise a odborného vyjádření místostarostů v takovéto podobě:

 1. Španielova ulice – prostor před ZŠ Werichova
 2. Bazovského ulice – prostor vedle Polikliniky
 3. Laudova ulice - prostor před ZŠ Laudova
 4. Ulice U Boroviček – Bílá hora, prostor vedle Bikrosové dráhy a KD Bílá Hora

Jako náhradní variantu by uvedl:

5. Šímova ulice – prostor od Nevanovy ulice směrem k zastávce Hlušičkova

Součástí ankety by mělo být také políčko pro návrh spoluobčanů.

Anketa by měla být tedy koncipována tak, aby veřejnost byla oslovena s žádostí o pomoc s vytipováním vhodných lokalit, nikoli s hlasováním o nich

Předseda souhlasí s tím, aby posouzení vytipovaných lokalit proběhlo na bázi odborné, nikoli laické diskuse a navrhuje, aby posouzení a výsledný výběr lokality provedly na svém společném jednání Komise pro kulturu a vzdělávání a Komise životního prostředí, veřejného prostoru a Smart City.

Návrh vhodného termínu pro společné jednání komisí zajistí Mgr. Zemanová v kooperaci s pí Ing. Šrámkovou v 2. polovině září, resp. 1. polovině října.

S výsledkem korespondenčního jednání a následně i se zápisem bude pro účely ankety seznámeno také vedení KC Průhon.

V Praze dne: 14. 7. 2019

Zapsala: Mgr. N. Zemanová

Schválil: J. Dirbák

Ověřila: Bc. Ivana Rousková

Stáhněte si Zápis z 5. zasedání Komise kultury a vzdělávání, soubor typu pdf, (140,81 kB)

Tisk Export článku do PDF