40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-20.5.2002

40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

-20.5.2002

Zastupitelstvo MČ Praha 17

projednalo:

-záležitosti majetkové

souhlasí:

-s materiálem “Plnění rozpočtu MČ za I. čtvrtletí r. 2002 vč. KS Průhon a CSZS”

tak, jak byl předložen

bylo seznámeno:

-s nutností opravy vzduchotechnické jednotky v kuchyni ve Školní jídelně Španielova.

ZMČ souhlasí a ukládá OŠK opravu realizovat v době letních prázdnin r. 2002

schvaluje:

-vznik nových školských právních subjektů k 1.1.2003

 

Tisk Export článku do PDF