38. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-25.3.2002

38. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17 - 25.3.2002

38. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

-25.3.2002

Zastupitelstvo MČ Praha 17

projednalo:

-záležitosti majetkové

-záležitosti ekonomické

-a odsouhlasilo Zprávu o plnění rozpočtu za rok 2001

bere na vědomí:

-Výroční zprávu ÚMČ a nemá k ní připomínek

-přípravu projektů uvedených domů na regeneraci-Žufanova 93-95, Jiránkova

bylo seznámeno:

-s postupem prací na objektu Nevanova

Tisk Export článku do PDF