36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-28. 1. 2002

36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

-28. 1. 2002

Zastupitelstvo MČ Praha 17

souhlasí:

-s kontrolou zápisu bez připomínek

projednalo:

-záležitosti majetkové

-záležitosti ekonomické

-připomínky k Dopravní studii k Břevnovské radiále

bere na vědomí:

-zprávu starosty m.č. z jednání výrobního výboru o návrhu prodloužení trasy A

metra ze stanice Dejvická v SZ sektoru hl. města směr Veleslavín, Petřiny, Vypich,

FN Motol, Řepy, Zličín

Tisk Export článku do PDF