35. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Řepy-17. 12. 2001

35. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Řepy

-17. 12. 2001

Zastupitelstvo MČ Praha Řepy

projednalo:

-náměty a připomínky členů ZMČ

-záležitosti majetkové

-záležitosti ekonomické-rozpočtové provizorium městské části na leden a únor roku 2002

-úpravu rozpočtu k 31.12.2001

bere na vědomí:

-informaci zástupce starosty Svobody o návrhu trasové studie břevnovské radiály

Tisk Export článku do PDF