32. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Řepy-22. 10. 2001

32. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Řepy

-22. 10. 2001

Zastupitelstvo MČ Praha Řepy

souhlasí:

-s návrhem programu bez připomínek

-se závěry akce Agora a schvaluje úkoly pro MČ, které vyplynuly z projednávání s občany

projednalo:

-záležitosti majetkové

-záležitosti ekonomické

-žádosti MČ Praha Řepy o granty hl.m.Prahy-oprava hřiště ZŠ Socháňova

se připojuje:

-k výzvě města Říčany a zajistí rozeznění zvonů v neděli 28. října o 21. hodině po dobu

cca 5ti minut.

Tisk Export článku do PDF