30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Řepy, 27.8.2001

30. zasedání Zastupitelstva MČ

Praha-Řepy, 27.8.2001

Zastupitelstvo MČ Praha-Řepy

souhlasí:

-s kontrolou zápisu bez připomínek

projednalo:

-stížnosti a požadavky občanů ulic Nevanova a Skuteckého v souvislosti s

rozšířením hlídaného parkoviště Skutekého. Názory občanů budou předány

provozovateli parkoviště

-záležitosti majetkové

-záležitosti ekonomické

-rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2001

-rozbor hospodaření příspěvkových organizací KS Průhon a CSZS za I. pololetí

roku 2001

-návrh radního hl.m.Prahy Rudolf Blažka, předneseného ředitelem odboru

krizového řízení MHMP Petrem Beranem o zavedení kamerového systému

hl. m. Prahy na území Řep s finanční spoluúčastí m.č.

schvaluje:

-udělení ”Čestné plakety MČ Praha Řepy” Tomáši Dvořákovi

bylo seznámeno:

-s návrhem investičního záměru Domova sv. K. Boromejského k výstavbě Domova

pro seniory

Tisk Export článku do PDF