29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Řepy,konané dne 18.6.2001

29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Řepy,

konané dne 18.6.2001

Zastupitelstvo MČ Praha Řepy

-odsouhlasilo doplnění programu na návrh p. Hájka o bod Břevnovská radiála, který

bude zařazen jako bod 5.

souhlasí:-s kontrolou zápisu bez připomínek

projednalo:

-záležitosti majetkové

-v rámci majetkových záležitostí proběhla diskuse o neplatičích-je požadováno lepší

propojení práce ÚMČ a všech organizací o zjišťování sociálně potřebných občanů a jejich

napojení na sociální systém

-bod ”Břevnovská radiála”-proběhla diskuse a bylo jednomyslně odsouhlaseno toto

usnesení:

Na základě vzniklých občanských iniciativ na území MČ Praha Řepy Zastupitelstvo MČ Praha Řepy na svém řádném zasedání dne 18. června 2001 žádá Zastupitelstvo hl.m.Prahy

o zrušení projektu Břevnovské radiály (BR) v úseku VYPICH-KARLOVARSKÁ v uvažovaném záměru změny územního plánu.

Povrchové vedení tohoto projektu by vedlo k silné emisní a hlukové zátěži zastavěného území MČ Praha Řepy, jejímž územím by BR procházela. Hluková zátěž by se současně kumulovala se stávajícím leteckým koridorem, který nad územím projektované BR prochází. Současně by došlo k nevratnému zničení větších zelených ploch, které se v této MČ nacházejí. Postižena by nebyla pouze MČ Praha Řepy, ale rovněž i Malý Břevnov a Motolská nemocnice.

Pro MČ Praha Řepy je jediná přijatelná varianta tunelového řešení projektu Břevnovské Radiály.

Současnou dopravní situaci by řešila dokončená rekonstrukce ulice Karlovarské a dostavba vnějšího městského dopravního okruhu.

schvaluje:

-úpravu rozpočtu k 31.5. a k 30.6.2001

bylo seznámeno:

-s návrhem na požadované finanční zdroje z rozpočtu MHMP na realizaci investičních akcí

v letech 2001-2007 a bere ho na vědomí

Tisk Export článku do PDF