„Podpora seniorů v Praze 17 – Řepy“ = 1. místo v celostátní soutěži MPSV!

seniori Městská část Praha 17 na r. 2017 připravila projekt s názvem „Podpora seniorů v Praze 17 – Řepy“ . Obsahem projektu je podpora seniorů; konkrétně podpora pohybových a vzdělávacích aktivit, zajištění kulturních akcí, ale i pořízení potřebného vybavení i pomůcek podporující zmiňované aktivity.

S tímto projektem jsme se přihlásili do 1. ročníku soutěže o dotace Ministerstva práce a sociálních věcí pod názvem „Obec přátelská seniorům 2017“, jenž byla rozdělena dle počtu obyvatel do pěti velikostních kategorií.

Naše městská část obsadila ve své kategorii (obce s počtem obyvatel 10 – 50 tis.) 1. místo, a získala tak 100% dotace na projekt, tj. 1.280.200 Kč!

Dne 17. října proběhlo v Hrzánském paláci za účasti náměstka člena vlády Tomáše Petříčka a spolupracujících organizací slavnostní vyhlášení. Za naši obec převzala ocenění starostka Mgr. Jitka Synková v podobě diplomu a šeku pro vítěze.

Tisk Export článku do PDF