Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, červen2021

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
146
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

PŘÍTOMNI: Mgr. Miroslav Šoukal, J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, Ing. arch. M. Štěpař, P. Maxa, Mgr. P. Gruber, Mgr. Lucie Kolomazníková

HOSTÉ: -----

OMLUVENI: J. Holub

PROGRAM:

 1. Titul
 2. Úvodní slovo
 3. Obsah
 4. Diskuse

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Předloženy byly čtyři různé návrhy titulní stránky letního vydání: a) Historická část Řep, pohled do zahrady domu ul. Žalanského

b) Stromová alej směrem k ulici Žufanova
c) Hrdinův statek, čelní strana
d) Den dětí v SC Řepy

Pro dvojčíslo červenec/srpen byla na titulní stránku vybrána fotografie Stromové aleje.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové Rady se shodli, že úvodní slovo do letního vydání napíše P. Maxa.

Ad3.) OBSAH: Členům RR byly postupně e-mailem předkládány příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 6. 2021. Některé texty byly zaslány členům RR ještě v následujících dnech.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

 • Z RADNICE: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, akce KC Průhon;
 • ROZHOVOR: Představujeme novou starostku Mgr. Alenu Kopejtkovou;
 • INFORMUJEME: Co nabízí bazén ve Sportovním centru Řepy?
 • BYLI JSME PŘI TOM: Dětský den ve Sportovním centru Řepy, Letní jarmark;
 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v červenci a srpnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Kam s bioodpadem v červenci a srpnu; Zajímá vás komunitní zahrada? Kuchyň v ZŠ Jana Wericha projde rekonstrukcí;
 • INFORMUJEME: Řepské ulice opět osvěží mlžítka, Studie centra Řep, Probíhá výběrové řízení na stavbu Domu s pečovatelskou službou, Moderní technologie pomáhají v charitativních projektech;
 • KALENDÁŘ AKCÍ: Pouť na Bílé Hoře, Vinobraní v Klášteře, Fotografie z procházky;
 • INFORMUJEME: Jak si udržet dobrou náladu v době pandemie, Zdravotně-kondiční cvičení pro seniory, Vzpomínka na Josefa Procházku, Ahoj fešáku, haló, haló, jsi na příjmu? Blahopřejeme ke zlaté svatbě;
 • CELOSTRANY KC PRŮHON;
 • ŠKOLY INFORMUJÍ: Rozkvete základní škola Jana Wericha? Mezinárodní den dětí, Toník Racz ze ZŠ Genpor. Fr. Peřiny běžel pro válečné veterány, Středověká „bojovka“ – deváťáci čtvrťákům;
 • PRO DĚTI A RODIČE: Projektové dny v MŠ Bendova, ZUŠ Blatiny informuje, Projektování v MŠ Laudova se speciálními třídami, Mezinárodní den dětí v naší mateřské škole, Vážení příznivci Klubu 17, MC Řepík informuje: Léto je tu! Konečně!
 • TIP NA VÝLET: Výlet – Vzhůru na Blaníky;
 • Z NAŠÍ PŘÍRODY: Rákosník, který nežije v rákosí;
 • INZERCE: Řádková a plošná inzerce str. 28–32.

Ad4.) DISKUSE: Rada navrhla a v následné diskuzi projednala možnost zařadit do časopisu Řepská 17 seriál o náplni práce jednotlivých komisí a výborů, v jehož rámci by se občané mohli seznámit s jejich činností.

Rada se shodla, že seriál bude součástí časopisu od září 2021, kdy začne představením práce Finančního výboru.

Rada nastínila také záměr čtenáře do budoucna podrobněji informovat o plánované výstavbě Domova s pečovatelskou službou.

21. 6. 2021
Zapsala: Mgr. Lucie Kolomazníková