35.zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 22.3.2006