23. zasedání ZMČ Praha 17, konaného dne 25. 11. 2009