Řepská vařečka: pravidla soutěže

Téma soutěže: vaření. Ingredience nemají omezení. Každý recept, aby byl zařazen do slosování, musí obsahovat následující: výčet všech ingrediencí, stručný postup přípravy a fotografii jídla připraveného podle receptu.

Termín pro zasílání receptů bude vždy do 10. dne v měsíci včetně. Vítězný recept bude otištěn ve stejném měsíci. Recepty zaslané po 10. dni v daném měsíci budou zařazeny do slosování do následujícího měsíce. Příklad: recept bude zaslán 10. 1. 2024. - do slosování bude zařazen v lednu 2024 a vítězný recept bude otištěn v únorovém čísle. Recept bude zaslán 11. 1. 2024 – zařazen bude do slosování v únoru 2024 a vítězný recept bude otištěn v březnovém čísle. Výherce bude losovat redakce, pokud splní výše uvedená kritéria.

Rozsah textu: ingredience maximálně 470 znaků včetně mezer a postup přípravy maximálně 910 znaků včetně mezer.

Fotografie jídla připraveného podle receptu. Velikost fotografie minimálně 500 kB.

Recepty zasílejte na adresu: repskavarecka@praha17.cz

Vytvořeno: 14.12.2023