"Ach, jak mě svět se vším mrzí..."

11. 02. 2018, 17:00

Typ: Kultura

Odbor: Domov sv. Karla Boromejského

Místo konání: Kostel sv. Rodiny

večer barokních kázání Antonína Koniáše a Ondřeje de Waldt protknutá poezií Fridricha Bridela. Zazní slova rozjímavá, naučná i vášnivá, jež vytvořili a se zápalem sdělovali velcí mužové 17. a 18. věku - kněží, literáti a kazatelé - význační i rozporuplní. Jejich překrásná čeština zazní v interpretaci Marcely Šikové a Ireny Pulicarové za doprovodu loutny či jiného nástroje. Texty nastudovala Ada Fryntová.

Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.