Zápis z jednání komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy ze dne 22.9. 2010

Zápis z jednání komise pro Břevnovskou radiálu

zápis ze dne 22.9. 2010

Tisk Export článku do PDF